social media

To bezpieczny zakład, że większość klientów jest aktywna w mediach społecznościowych. Dlatego ważne jest, aby twoje działania marketingowe obejmowały docieranie do istniejących i potencjalnych klientów na różnych platformach społecznościowych. Ale ta forma marketingu różni się od bardziej tradycyjnych podejść, a jeśli nie jesteś ostrożny, ryzykujesz alienację potencjalnych klientów, którzy dobrzeczytaj więcej