moneta

Zobacz, co się dzieje, gdy wkładasz monetę do suchego lodu

Dwutlenek węgla jest zwykle znany jako gaz, chociaż występuje w postaci stałej, gdy osiąga temperaturę poniżej -78,5 ° C. Proces ten nosi nazwę osadzania i przechodzi bezpośrednio z gazu w ciało stałe. Gdy temperatury się nagrzewa, sublimuje i przechodzi bezpośrednio z powrotem w gaz.

Coś bardzo interesującego dzieje się po włożeniu monety do bloku suchego lodu; wytwarza ostry skrzek, gdy kontakt jest najpierw wykonywany i zacznie wibrować, prawie tak, jak drży moneta.

Dlaczego tak się dzieje?

Kiedy pół dolara zostanie wepchnięte w blok, ciepło metalu sublimuje suchy lód i powoduje zmianę ciśnienia. Gdy gaz przepływa obok monety, ciśnienie powoduje ten wrzask. Po pewnym czasie moneta tworzy większą dziurę w suchym lodzie, wytwarzając większe prądy powietrza, które popychają monetę dookoła, powodując wibracje i wydają się drżeć.

 

Jeden komentarz

  1. Świetny artykuł o eksperymencie o którym kiedyś już słyszałem. super!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.